Raport bieżący nr 18/2012
Temat:

Aneks do znaczącej umowy

Data sporządzenia: 2012-06-28

Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2012 r. TOYA S.A. zawarła z  Raiffeisen Bank Polska  S.A. w Warszawie  aneks do Umowy o Limit Wierzytelności nr CRD/L/11381/02 w kwocie 30 000 000 zł  zawartej w dniu 2 października 2002r., stanowiący przedłużenie umowy do dnia 5 marca 2013 r. Szczegółowe warunki Umowy o Limit Wierzytelności opisane zostały w Prospekcie Emisyjnym TOYA S.A.

W stosunku do dotychczasowych warunków umowy obniżono marżę oraz  odstąpiono od warunku nie wypłacania dywidendy za lata 2010-2011 w wysokości przekraczającej 50% zysku netto wygenerowanego przez TOYA S.A. w latach 2010-2011.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych TOYA S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych

« Wróć do listy raportów bieżących