Raport bieżący nr 01/2016
Temat:

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Data sporządzenia: 2016-01-05

Zarząd spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), informuje o otrzymaniu,
w dniu 05 stycznia 2016 r. w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienia od Członka Zarządu Emitenta o dokonaniu transakcji nabycia oraz zbycia akcji Emitenta, których łączna wartość w 2015 r. nie przekroczyła kwoty 5000 EUR.

Osoba zobowiązana zawiadomiła o:

a)      objęciu, w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego o którym mowa w raporcie bieżącym 22/2011, w dniu 12.06.2015 r. 39 861 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje nabyte zostały  po cenie nominalnej tj. 0.10 zł za jedną akcję. Akcje zostały nabyte po za rynkiem regulowanym.

b)      sprzedaży dnia 31.08.2015  1310 akcji zwykłych Emitenta. Akcje zbyte zostały  po cenie nominalnej tj. 5.12 zł za jedną akcję, na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

c)       sprzedaży dnia 01.09.2015  210 akcji zwykłych Emitenta. Akcje zbyte zostały  po cenie nominalnej tj. 5.10 zł za jedną akcję, na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

d)      sprzedaży dnia 02.09.2015  37 akcji zwykłych Emitenta. Akcje zbyte zostały  po cenie nominalnej tj. 5.10 zł za jedną akcję, na rynku regulowanym w trybie sesyjnym zwykłym na giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

 

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

Grzegorz Pinkosz

 Prezes Zarządu

 

 

 

« Wróć do listy raportów bieżących