Kalendarz wydarzeń 2018

Data Tytuł
15.03.2018r. Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA S.A.  oraz jednostkowy raport roczny TOYA S.A. za 2017 rok
10.05.2018r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za I kwartał 2018 roku
23.08.2018r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2018 roku
08.11.2018r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2018 roku