Kalendarz wydarzeń 2015

Data Tytuł
20.03.2015 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA S.A.  oraz jednostkowy raport roczny TOYA S.A. za 2014 rok
06.05.2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za I kwartał 2015 roku
19.08.2015 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2015 roku
04.11.2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2015 roku