Kalendarz wydarzeń 2017

Data Tytuł
16.03.2017 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA S.A. oraz jednostkowy raport roczny TOYA S.A. za 2016 rok
10.05.2017 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za I kwartał 2017 roku
24.08.2017 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2017 roku
09.11.2017 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2017 roku