Akcjonariat

Struktura akcjonariatu powyżej 5% Liczba akcji

 

Liczba głosów

 

Udział (%)

 

Jan Szmidt 28 170 647 28 170 647 35,96%
Tomasz Koprowski 13 704 424 13 704 424 17,50%
Romuald Szałagan 9 652 290 9 652 290 12,32%
Altus TFI S.A. 7 596 513 7 596 513 9,70%
Generali OFE 5 001 147 5 001 147 6,38%


Kapitał zakładowy TOYA SA tworzy 78 330 841  akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

SERIA AKCJI LICZBA AKCJI ILOŚĆ GŁOSÓW
A 60 000 000 60 000 000
B 5 573 800 5 573 800
C 9 263 000 9 263 000
D 653 578 653 578
E 187 842 187 842
F 188 786 188 786
G 133 835 133 835
H 2 330 000 2 330 000

Struktura akcjonariatu na dzień 29 września 2017 r. wg wiedzy Emitenta