Akcjonariat

Struktura akcjonariatu powyżej 5% Liczba akcji

 

Liczba głosów

 

Udział (%)

 

Jan Szmidt 28 170 647 28 170 647 35,96%
Tomasz Koprowski 14 771 208 14 771 208 18,86%
Romuald Szałagan 10 403 645 10 403 645 13,28%
Altus TFI S.A. 7 596 513 7 596 513 9,70%
Generali OFE 5 001 147 5 001 147 6,38%

Kapitał zakładowy TOYA SA tworzy 78 330 841  akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

SERIA AKCJI LICZBA AKCJI ILOŚĆ GŁOSÓW
A 60 000 000 60 000 000
B 5 573 800 5 573 800
C 9 263 000 9 263 000
D 653 578 653 578
E 187 842 187 842
F 188 786 188 786
G 133 835 133 835
H 2 330 000 2 330 000

Struktura akcjonariatu na dzień 29 czerwca 2017 r. wg wiedzy Emitenta