Raporty finansowe 2018

Raport roczny TOYA S.A. za 2018 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA za 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.