Raporty finansowe 2019

Raport roczny TOYA S.A. za 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA za 2019 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy TOYA za 3 kwartały 2019

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

Skorygowany raport kwartalny za 1 kwartał 2019 r.