Kalendarz wydarzeń 2013

Data Tytuł
01.03.2013 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za IV kwartał 2012 roku
10.04.2013 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA S.A. oraz jednostkowy raport roczny TOYA S.A. za 2012 rok
15.05.2013 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za I kwartał 2013 roku
28.08.2013 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2013 roku
13.11.2013 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2013 roku