Kalendarz wydarzeń 2014

Data Tytuł
24.02.2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za IV kwartał 2013 roku
02.04.2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA S.A. oraz jednostkowy raport roczny TOYA S.A. za 2013 rok
08.05.2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za I kwartał 2014 roku
20.08.2014 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2014 roku
05.11.2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2014 roku