Event calendar 2016

Data Tytuł
17.03.2016 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA S.A. oraz jednostkowy raport roczny TOYA S.A. za 2015 rok
05.05.2016 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za I kwartał 2016 roku
18.08.2016 r. Skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2016 roku
03.11.2016 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2016 roku