KOMUNIKATY PRASOWE

Grupa TOYA wprowadza program motywacyjny dla kluczowych pracowników

Rada Nadzorcza TOYA S.A., jednej z czołowych polskich spółek w branży artykułów przemysłowych i jednego z liderów polskiego rynku narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, uchwaliła szczegółowe warunki Programu Opcji Menedżerskich dla członków Zarządu TOYA S.A. i innych kluczowych pracowników spółki. Celem wprowadzanego programu jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki oraz stabilizację kadry menedżerskiej. Program motywacyjny obejmie okres czterech kolejnych lat obrotowych, czyli lata 2011-2014.

Pełna informacja prasowa – Grupa TOYA wprowadza program motywacyjny dla kluczowych pracowników

TOYA S.A. publikuje wyniki za III kwartał 2011 roku

TOYA S.A., jedna z czołowych polskich spółek w branży artykułów przemysłowych i jeden z liderów polskiego rynku narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, wypracowała po trzech kwartałach tego roku przychody ze sprzedaży 162,8 mln zł, czyli wyższe o 10,3% od osiągniętych w tym samym okresie 2010 roku, zysk z działalności operacyjnej sięgający 28,4 mln zł (wzrost o 18,6%), oraz zysk netto w wysokości 20,6 mln zł, czyli wyższy o 46% od osiągniętego w tym samym okresie roku ubiegłego. Zysk netto z działalności kontynuowanej w tym okresie wyniósł ponad 20,1 mln zł, czyli wykazując wzrost o 14,1%.

Pełna informacja prasowa – Publikacja wyników za III kwartał 2011 r.

TOYA S.A. dokonuje przydziału akcji w ofercie publicznej

Łącznie inwestorom przydzielono 9 263 000 akcji, z czego 8 591 943 akcje zostały przydzielone inwestorom instytucjonalnym, a 671 057 – inwestorom indywidualnym. Spółka pozyskała z oferty 25,9 mln zł brutto, które zamierza przeznaczyć na realizację najważniejszych celów strategicznych w najbliższym okresie, tj. na zwiększenie skali działalności m.in. poprzez rozszerzenie oferty produktowej.

Pełna informacja prasowa – TOYA S.A. dokonuje przydziału akcji w ofercie publicznej