Numer raportu: Data publikacji: Tytuł raportu:

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
18/2021 2021-09-28
17:18
Aneks z dnia 28 września 2021 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV
17/2021 2021-09-15
14:37
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
16/2021 2021-07-16
13:35
Wypłata dywidendy
15/2021 2021-07-02
8:29
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 29 czerwca 2021
14/2021 2021-06-29
15:22
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2021 r.
13/2021 2021-06-29
13:23
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.
12/2021 2021-05-31
14:02
Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
11/2021 2021-05-31
12:53
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2021r.
10/2021 2021-05-25
15:02
Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
9/2021 2021-05-13
9:18
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
8/2021 2021-05-11
16:31
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku grupy kapitałowej TOYA S.A
7/2021 2021-04-27
14:21
Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent lub Jednostka Dominująca”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach w pierwszym kwartale 2021r.
6/2021 2021-04-27
10:43
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
5/2021 2021-03-19
15:28
Zmiana daty przekazania raportów okresowych
4/2021 2021-03-19
15:18
Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent lub Jednostka Dominująca”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020r.
3/2021 2021-03-18
17:43
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
2/2021 2021-03-11
19:57
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
1/2021 2021-01-21
8:34
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2021
48/2020 2020-12-11
13:44
Aneks z dnia 11 grudnia 2020 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
47/2020 2020-11-13
14:22
Wypłata dywidendy
46/2020 2020-11-12
15:23
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
45/2020 2020-10-12
18:22
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
44/2020 2020-09-24
13:42
Aneks z dnia 24 września 2020 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV
43/2020 2020-09-16
7:47
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
42/2020 2020-09-14
14:48
Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
41/2020 2020-09-08
14:19
Powołanie Członków Zarządu TOYA S.A.
40/2020 2020-09-08
14:08
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu
39/2020 2020-09-08
14:00
Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny
38/2020 2020-09-04
9:46
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 31 sierpnia 2020
37/2020 2020-08-31
18:55
Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 r.
36/2020 2020-08-31
18:31
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 r.
35/2020 2020-08-31
15:54
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
34/2020 2020-08-31
15:35
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 rok.
33/2020 2020-08-31
15:07
Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA S.A.
32/2020 2020-08-28
14:32
Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
31/2020 2020-08-25
16:22
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
30/2020 2020-08-24
17:16
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
29/2020 2020-08-21
13:44
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
28/2020 2020-08-20
22:11
Treść projektów uchwał, zgłoszonych przez Akcjonariusza, dotyczących sprawy wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
27/2020 2020-08-17
17:24
Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent lub Jednostka Dominująca”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020r.
26/2020 2020-07-21
15:38
Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 31 sierpnia 2020, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
25/2020 2020-07-21
14:23
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 sierpnia 2020r.
24/2020 2020-07-20
13:08
Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
23/2020 2020-07-13
21:23
Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019
22/2020 2020-06-22
15:28
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 17 czerwca 2020
21/2020 2020-06-17
19:13
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOYA” S.A. odbywające się w dniu 17 czerwca 2020 r.
20/2020 2020-06-17
18:41
Treść projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „TOYA” S.A. odbywającego się w dniu 17 czerwca 2020 r., zgłoszonych przez akcjonariuszy wraz z informacją o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów 6, 7, 8 i 9 planowanego porządku obrad.
19/2020 2020-06-17
18:26
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
18/2020 2020-05-29
22:32
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza
17/2020 2020-05-27
23:12
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia
16/2020 2020-05-21
15:23
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 czerwca 2020
15/2020 2020-05-21
15:09
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r.
14/2020 2020-05-20
13:27
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Toya” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
13/2020 2020-03-23
16:37
Informacja o możliwym wpływie koronawirusa COVID-19 na działalność TOYA S.A.
12/2020 2020-03-18
13:55
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
11/2020 2020-03-16
16:30
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 marca 2020 r.
10/2020 2020-03-16
15:20
Wniosek Akcjonariusza o odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
9/2020 2020-02-21
16:18
Podpisanie umowy przez podmiot zależny
8/2020 2020-02-19
13:15
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 marca 2020
7/2020 2020-02-19
13:10
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 marca 2020 r.
6/2020 2020-02-06
13:08
Aneks z dnia 6 lutego 2020 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV
5/2020 2020-02-05
14:34
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Toya” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
4/2020 2020-01-31
13:46
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2020
3/2020 2020-01-24
15:13
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 20 stycznia 2020r.
2/2020 2020-01-20
15:56
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
1/2020 2020-01-20
15:44
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOYA” S.A. odbywające się w dniu 20 stycznia 2020 r.
32/2019 2019-12-10
16:21
Aneks z dnia 10 grudnia 2019 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
31/2019 2019-12-10
14:25
Rejestracja spółki zależnej prawa chińskiego
30/2019 2019-11-27
16:53
Podjęcie decyzji w przedmiocie utworzenia spółki zależnej, objęcia udziałów w spółce zależnej oraz rozporządzenia składnikami majątku spółki TOYA S.A.
29/2019 2019-11-26
15:30
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 stycznia 2020
28/2019 2019-11-26
15:24
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 stycznia 2020 r.
27/2019 2019-11-13
16:29
Wniosek o zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.
26/2019 2019-09-17
19:14
Aneks z dnia 17 września 2019r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17
25/2019 2019-09-05
16:06
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
24/2019 2019-09-04
15:05
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 2 września 2019
23/2019 2019-09-02
17:22
Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 2 września 2019 r., zgłoszonej przez akcjonariusza
22/2019 2019-09-02
17:09
Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 2 września 2019 r.
21/2019 2019-09-02
16:54
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOYA” S.A. odbywające się w dniu 2 września 2019 r.
20/2019 2019-09-02
16:45
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
19/2019 2019-08-05
15:10
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 2 września 2019
18/2019 2019-08-05
14:35
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 września 2019 r.
17/2019 2019-07-22
18:18
Zgłoszenie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.
16/2019 2019-06-27
15:32
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 26 czerwca 2019
15/2019 2019-06-26
18:47
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 26 czerwca 2019 r., ze wskazaniem których uchwał sprzeciwy dotyczyły
14/2019 2019-06-26
18:35
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 26 czerwca 2019 r. oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania
13/2019 2019-06-26
8:21
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
12/2019 2019-06-14
16:56
Treść projektu uchwały, zgłoszonej przez Akcjonariusza, dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
11/2019 2019-05-29
17:05
Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2019, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
10/2019 2019-05-29
16:36
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 r.
9/2019 2019-05-29
16:27
Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
8/2019 2019-05-27
14:48
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2019 roku Grupy Kapitałowej TOYA S.A.
7/2019 2019-05-21
18:35
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018
6/2019 2019-05-21
18:13
Planowany skup akcji własnych przez TOYA S.A.
5/2019 2019-05-17
8:20
Zawiadomienie akcjonariusza TOYA S.A. o wyniku przeprowadzonej procedury przyspieszonej budowy księgi popytu.
4/2019 2019-05-13
23:53
Zawiadomienie akcjonariusza TOYA S.A. o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu.
3/2019 2019-03-04
15:25
Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 09/030/19/Z/VV z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie
2/2019 2019-01-28
14:23
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2019
1/2019 2019-01-23
16:38
Aneks z dnia 23 stycznia 2019 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
50/2018 2018-12-24
12:07
Podjęcie decyzji o przystąpieniu do negocjacji
49/2018 2018-12-20
14:12
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
48/2018 2018-12-14
13:00
Aneks z dnia 14 grudnia 2018 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
47/2018 2018-12-13
16:43
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
46/2018 2018-12-11
8:53
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
45/2018 2018-11-22
16:32
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 20 listopada 2018
44/2018 2018-11-20
17:20
Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 20 listopada 2018r., ze wskazaniem uchwały której sprzeciw dotyczy.
43/2018 2018-11-20
17:02
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. dnia 20 listopada 2018 oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania.
42/2018 2018-11-20
16:49
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
41/2018 2018-11-20
16:40
Powołanie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.
40/2018 2018-11-19
14:55
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
39/2018 2018-09-21
12:48
Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 listopada 2018
38/2018 2018-09-21
12:07
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 listopada 2018 r.
37/2018 2018-09-12
10:56
Aneks z dnia 12 września 2018r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17
36/2018 2018-09-03
19:53
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
35/2018 2018-08-29
15:03
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
34/2018 2018-07-04
18:51
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
33/2018 2018-07-03
11:15
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
32/2018 2018-06-29
16:25
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 26 czerwca 2018
31/2018 2018-06-27
14:00
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. dnia 26 czerwca 2018 oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania.
30/2018 2018-06-26
15:25
Informacja o odstąpieniu w dniu 26 czerwca 2018 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. od rozpatrzenia 29 oraz 30 punktu porządku obrad
29/2018 2018-06-26
13:28
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok.
28/2018 2018-06-25
12:24
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
27/2018 2018-06-18
21:13
Treść projektu uchwały, zgłoszonej przez Akcjonariusza, dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
26/2018 2018-06-15
15:00
Treść projektów uchwał, zgłoszonych przez Akcjonariuszy, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
25/2018 2018-06-13
16:32
Zawiadomienie akcjonariusza o ustaniu porozumienia
24/2018 2018-06-13
15:49
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
23/2018 2018-06-13
14:33
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
22/2018 2018-06-13
14:21
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
21/2018 2018-05-30
20:48
Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2018, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
20/2018 2018-05-30
20:12
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 r.
19/2018 2018-05-30
19:56
Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem
18/2018 2018-05-29
17:08
Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
17/2018 2018-05-22
17:17
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017
16/2018 2018-05-22
17:09
Planowany skup akcji własnych przez TOYA S.A.
15/2018 2018-04-26
17:19
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
14/2018 2018-04-26
17:00
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
13/2018 2018-04-26
16:40
Rejestracja zmian Statutu TOYA S.A.
12/2018 2018-04-26
14:10
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego TOYA S.A. i umorzenie akcji własnych
11/2018 2018-04-12
21:24
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
10/2018 2018-04-04
21:59
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
9/2018 2018-03-20
20:12
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
8/2018 2018-03-07
12:42
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TOYA S.A. przez Radę Nadzorczą
7/2018 2018-03-02
15:03
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 27 lutego 2018
6/2018 2018-02-27
21:58
Zmiany Statutu TOYA S.A.
5/2018 2018-02-27
21:42
Treść podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 27 lutego 2018 r.
4/2018 2018-02-27
21:28
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
3/2018 2018-02-22
13:16
Aneks z dnia 22 lutego 2018r. do istotnej umowy.
2/2018 2018-01-31
16:32
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2018 r. oraz projekty uchwał
1/2018 2018-01-16
13:01
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2018
58/2017 2017-12-13
13:46
Aneks z dnia 13 grudnia 2017r. do istotnej umowy.
57/2017 2017-10-10
17:06
Informacja o ogłoszeniu postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności (względnie o jej uchylenie) uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2017 z powództwa Akcjonariusza Tomasza Koprowskiego.
56/2017 2017-10-10
16:52
Informacja o cofnięciu powództwa o stwierdzenie nieważności (względnie o jej uchylenie) uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2017, przez Akcjonariusza Tomasza Koprowskiego.
55/2017 2017-10-04
20:12
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
54/2017 2017-10-04
19:50
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
53/2017 2017-09-29
22:58
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
52/2017 2017-09-29
22:45
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.
51/2017 2017-09-29
22:20
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
50/2017 2017-09-29
21:58
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
49/2017 2017-09-29
15:35
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
48/2017 2017-09-29
15:22
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
47/2017 2017-09-28
16:11
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
46/2017 2017-09-28
15:45
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
45/2017 2017-09-27
17:21
Zakończenie nabywania akcji własnych
44/2017 2017-09-27
17:10
Nabycie akcji własnych
43/2017 2017-09-19
14:40
Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17 z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
42/2017 2017-09-04
17:26
Oferta zakupu akcji TOYA S.A.
41/2017 2017-07-07
16:14
Powołanie Członków Zarządu TOYA S.A.
40/2017 2017-07-07
15:42
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu
39/2017 2017-07-03
13:46
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 29 czerwca 2017
38/2017 2017-06-30
15:05
Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA S.A.
37/2017 K 2017-06-30
10:27
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 37/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. dotyczącego treści podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.
37/2017 2017-06-30
9:58
Treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.
36/2017 2017-06-29
23:55
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017r., ze wskazaniem których uchwał sprzeciwy dotyczyły.
35/2017 2017-06-29
23:40
Treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.
34/2017 2017-06-29
17:08
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
33/2017 2017-06-28
22:43
Zawiadomienie pełnomocnika Akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
32/2017 2017-06-28
18:32
Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariuszy dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
31/2017 2017-06-27
16:51
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
30/2017 2017-06-27
14:39
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
29/2017 2017-06-27
14:08
Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariuszy dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
28/2017 2017-06-25
0:16
Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
27/2017 2017-06-20
15:50
Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
26/2017 2017-06-19
16:50
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
25/2017 2017-06-16
14:22
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
24/2017 2017-06-16
13:17
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
23/2017 2017-06-16
12:52
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
22/2017 2017-06-16
12:31
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
21/2017 2017-06-08
22:21
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017r.
20/2017 2017-06-01
14:45
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 r. oraz projekty uchwał
19/2017K 2017-05-30
12:17
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 19/2017 z dnia 29 maja 2017r. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A., dotyczącej podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
19/2017 2017-05-29
14:39
Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
18/2017 2017-05-22
20:54
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016
17/2017 2017-05-22
20:47
Planowany skup akcji własnych przez TOYA S.A.
16/2016K 2017-04-28
18:42
Korekta numeru raportu bieżącego 16/2016 z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
16/2016 2017-04-28
17:29
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15/2017 2017-04-25
16:22
Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2017r.
14/2017 2017-04-21
16:15
Informacja o doręczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, względnie o jej uchylenie, z dnia 12 stycznia 2017r. nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
13/2017 2017-03-24
16:18
Informacja Pełnomocnika Emitenta o doręczeniu postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie sygn. akt 483/16 (o którym to postępowaniu Emitent informował raportem bieżącym 32/2016 z dnia 21 lipca 2016r.)
12/2017 2017-03-03
17:09
Zawarcie aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności nr CRD/L/11381/02 z dnia 2 października 2002r. – aktualizacja informacji
11/2017 2017-02-16
16:16
Zawarcie Porozumienia zgodnie z treścią uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 12 stycznia 2017r., oraz umowy zgodnie z dyspozycją §4 przedmiotowego Porozumienia.
10/2017 2017-02-14
15:50
Informacja o wniesieniu powództwa przez Akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z dnia 12 stycznia 2017r., względnie o jej uchylenie.
9/2017 2017-02-06
17:01
Informacja Akcjonariusza Jana Szmidt o doręczeniu postanowienia umarzającego postępowanie w sprawie sygn. akt 483/16 (o którym to postepowaniu Emitent informował raportem bieżącym 32/2016 z dnia 21 lipca 2016r.)
8/2017 2017-01-31
17:39
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2017
7/2017 2017-01-13
15:06
Informacja o cofnięciu przez Akcjonariusza Jana Szmidt powództwa w sprawie nieważności uchwał, wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się roszczenia
6/2017 2017-01-13
13:57
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2017 r.
5/2017 2017-01-12
18:48
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
4/2017 2017-01-12
18:34
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
3/2017 2017-01-12
18:18
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 12 stycznia 2017r., ze wskazaniem której uchwały sprzeciwy dotyczyły.
2/2017 2017-01-12
18:10
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. (dalej: „Spółka”) z dnia 12 stycznia 2017 r.
1/2017 2017-01-10
17:27
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
54/2016 2016-12-16
16:00
Aneks do znaczącej umowy
53/2016 2016-12-15
14:20
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. na dzień 12 stycznia 2017 r.
52/2016 2016-12-06
15:56
Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.
51/2016K 2016-11-07
15:27
Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej TOYA S.A.
50/2016 2016-11-05
21:38
Informacja o doręczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016r.
49/2016 2016-10-03
11:22
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
48/2016 2016-09-30
13:59
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
47/2016 2016-09-26
16:48
Informacja o odstąpieniu przez MaxCom S.A. z siedzibą w Tychach od Termsheet z dnia 20 maja 2016r.
46/2016 2016-09-26
13:11
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 września 2016 r.
45/2016 2016-09-21
19:57
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 21 września 2016r., ze wskazaniem której uchwały sprzeciwy dotyczyły.
44/2016 2016-09-21
19:39
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. (dalej: „Spółka”) z dnia 21 września 2016 r.
43/2016 2016-09-21
15:48
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
42/2016 2016-09-20
15:05
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu TOYA S.A. z pełnionej funkcji
41/2016 2016-09-19
16:10
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
40/2016 2016-09-16
16:10
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
39/2016 2016-09-09
17:50
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
38/2016 2016-09-08
11:35
Aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej
37/2016 2016-08-25
15:16
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 września 2016 r.
36/2016 2016-08-25
9:18
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
35/2016 2016-08-19
15:36
Powiadomienie o transakcji na akcjach TOYA S.A. wykonywane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
34/2016 2016-08-11
16:38
Wniosek Akcjonariuszy dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad.
33/2016 2016-08-05
18:12
Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2016r.
32/2016 2016-07-21
11:31
Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016r.
31/2016 2016-07-18
12:23
Aneks do umowy o limit wierzytelności
30/2016 2016-06-30
Podpisanie aneksu z MaxCom S.A. do Termsheet z dnia 20 maja 2016
29/2016 2016-06-30
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
28/2016 2016-06-28
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2016 r.
27/2016 2016-06-26
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
26/2016 2016-06-24
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016r., ze wskazaniem których uchwał sprzeciwy dotyczyły.
25/2016 2016-06-24
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r.
23/2016 2016-06-24
Wybór biegłego rewidenta
24/2016 2016-06-24
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
22/2016 2016-06-24
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok.
21/2016 2016-06-22
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
20/2016 2016-06-22
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
19/2016 2016-06-22
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
18/2016 2016-06-17
Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
17/2016 2016-06-16
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
16/2016 2016-06-10
Informacja Zarządu
15/2016K 2016-06-03
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 02 czerwca 2016 r.
15/2016 2016-06-02
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2016r.
14/2016 2016-06-02
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2016r.
13/2016 2016-05-25
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2016 r. oraz projekty uchwał
12/2016 2016-05-20
Podpisanie Termsheet z MaxCom S.A.
11/2016 2016-05-18
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015
10/2016 2016-05-18
Podjęcie decyzji o odstąpieniu od polityki dywidendy
09/2016 2016-05-11
Podjęcie decyzji o przystąpieniu do negocjacji
08/2016 2016-03-03
Aneks do znaczącej umowy
07/2016 2016-01-27
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
06/2016 2016-01-27
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
05/2016 2016-01-26
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
04/2016 2016-01-25
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
03/2016 2016-01-20
Zawarcie znaczącej umowy
02/2016 2016-01-15
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2016
01/2016 2016-01-05
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
27/2015 2015-12-17
Aneks do znaczącej umowy
26/2015 2015-09-17
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
25/2015 2015-09-15
Aneks do znaczącej umowy
24/2015 2015-07-03
Dookreślenie kapitału zakładowego w Statucie Emitenta wraz z przekazaniem tekstu jednolitego Statutu Spółki.
23/2015 2015-07-01
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D
22/2015 2015-06-26
Uchwała KDPW – przyjęcie depozytu akcji serii D
21/2015 2015-06-08
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A przez Osoby Uprawnione w ramach czwartej transzy Programu Motywacyjnego
20/2015 2015-05-29
Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza dnia 28 maja 2015r. a dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.
19/2015 2015-05-29
Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
18/2015 2015-05-29
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Opcji Osobom Uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i innych osób pozostających ze Spółką w Stosunku Służbowym, mających kluczowe znaczenie dla Spółki.
17/2015 2015-05-29
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 maja 2015 r.
16/2015 2015-05-29
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 28 maja 2015 r.
15/2015 2015-05-28
Wybór biegłego rewidenta
14/2015 2015-04-29
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
13/2015 2015-04-29
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
12/2015 2015-04-29
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
11/2015 2015-04-29
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
10/2015 2015-04-29
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
09/2015 2015-04-28
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2015 r. oraz projekty uchwał
08/2015 2015-04-10
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014
07/2015 2015-02-19
Aneks do znaczącej umowy
06/2015 2015-01-28
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
05/2015 2015-01-28
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
04/2015 2015-01-26
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
03/2015 2015-01-26
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
02/2015 2015-01-23
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
01/2015 2015-01-14
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2015
53/2014 2014-12-30
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
52/2014 2014-12-19
Aneks do znaczącej umowy
51/2014 2014-12-03
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
50/2014 2014-11-04
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H
49/2014 2014-11-03
Uchwała KDPW – przyjęcie do depozytu akcji serii H
48/2014 2014-10-27
Dookreślenie kapitału zakładowego w Statucie Emitenta wraz z przekazaniem tekstu jednolitego Statutu Spółki.
47/2014 2014-10-23
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D
46/2014 2014-10-20
Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
45/2014 2014-10-20
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
44/2014 2014-10-17
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki
43/2014 2014-10-16
Uchwała KDPW – przyjęcie do depozytu akcji serii D
42/2014 2014-09-15
Aneks do znaczącej umowy
41/2014 2014-09-15
Aneks do znaczącej umowy
40/2014 2014-09-11
Uchwała Zarządu TOYA S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki
39/2014 2014-09-11
Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji – serii H
38/2014 2014-09-08
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
37/2014K 2014-09-01
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 37/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
37/2014 2014-08-29
Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta
36/2014 2014-08-06
Rejestracja zmian Statutu Spółki, tekst jednolity Statutu
35/2014 2014-08-05
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
34/2014 2014-08-05
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
33/2014 2014-08-05
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
32/2014 2014-08-05
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
31/2014 2014-08-05
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
30/2014 2014-07-18
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A przez Osoby Uprawnione w ramach trzeciej transzy Programu Motywacyjnego
27/2014K 2014-07-18
Korekta raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. dotyczącego przyznania Opcji Osobom Uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i innych osób pozostających ze Spółką w Stosunku Służbowym, mających kluczowe znaczenie dla Spółki.
29/2014 2014-07-16
Zawarcie umowy nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce kontrolowanej YATO TOOLS (Szanghaj) Co. Ltd
28/2014 2014-06-27
Powołanie członków Zarządu TOYA SA
27/2014 2014-06-27
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Opcji Osobom Uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i innych osób pozostających ze Spółką w Stosunku Służbowym, mających kluczowe znaczenie dla Spółki
26/2014 2014-06-27
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu
21/2014K 2014-06-27
Korekta raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. dotyczącego uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA SA
25/2014 2014-06-26
Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA SA
24/2014 2014-06-26
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 r.
23/2014 2014-06-26
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok.
22/2014 2014-06-26
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie Statutu Spółki.
21/2014 2014-06-26
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.
20/2014 2014-06-25
Zawarcie umowy inwestycyjnej
19/2014 2014-06-25
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G
18/2014 2014-06-24
Uchwała KDPW – przyjęcie do depozytu akcji serii G
17/2014 2014-06-17
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta
16/2014 2014-05-27
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 r. oraz projekty uchwał
15/2014 2014-05-26
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki
14/2014 2014-05-23
Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta
13/2014 2014-05-13
Wybór biegłego rewidenta
12/2014 2014-05-13
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 i wypłaty dywidendy
11/2014 2014-04-23
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez TOYA S.A. do publicznej wiadomości w 2013 roku
10/2014 2014-03-27
Uchwała Zarządu TOYA S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
09/2014 2014-03-27
Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii G oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji – serii G
08/2014 2014-03-06
Wybór nowego członka Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej
07/2014 2014-02-24
Aneks do znaczącej umowy
06/2014 2014-02-05
Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta
05/2014 2014-01-31
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
04/2014 2014-01-21
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
03/2014 2014-01-17
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
02/2014 K 2014-01-17
Korekta raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. dotyczącego transakcji na akcjach spółki
02/2014 2014-01-15
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
01/2014 2014-01-08
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2014
35/2013 2013-12-19
Aneks do znaczącej umowy
34/2013 2013-12-18
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
33/2013 2013-12-11
Zawiadomienie akcjonariuszy – znaczne pakiety akcji
32/2013 2013-10-23
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2013 roku
31/2013 2013-09-25
Zawiadomienie akcjonariuszy – nabycie znacznego pakietu akcji
30/2013 2013-09-24
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
29/2013 2013-09-24
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
28/2013 2013-09-18
Aneks do znaczącej umowy
27/2013 2013-09-10
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
26/2013 2013-07-08
Wybór biegłego rewidenta
25/2013 2013-06-27
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2013 r.
24/2013 2013-06-25
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok.
23/2013 2013-06-25
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 25 czerwca 2013 r.
22/2013 2013-05-29
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2013 r. oraz projekty uchwał
21/2013 2013-05-29
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
20/2013 2013-05-23
Zawarcie znaczącej umowy
19/2013 2013-05-22
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012
18/2013 2013-05-16
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F
17/2013 2013-05-16
Uchwała KDPW – Przyjęcie do depozytu akcji serii F
16/2013 2013-04-23
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki
15/2013 2013-04-19
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia Polityki Dywidendy TOYA S.A.
14/2013 2013-04-12
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez TOYA S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku
13/2013 2013-04-02
Zawarcie znaczącej umowy
12/2013 2013-03-25
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendy TOYA S.A.
11/2013 2013-02-26
Aneks do znaczącej umowy
10/2013 2013-02-19
Uchwała Zarządu TOYA S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
09/2013 2013-02-19
Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji – serii F
08/2013 2013-02-04
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
07/2013 2013-01-31
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
06/2013 2013-01-31
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
05/2013 2013-01-31
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
04/2013 2013-01-23
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2013
03/2013 2013-01-17
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
02/2013 2013-01-02
Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie kontroli nad spółką powiązaną
01/2013 2013-01-02
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki TOYA S.A.
30/2012 2012-12-21
Uchwała KDPW – Przyjęcie do depozytu akcji serii D
29/2012 2012-12-05
Aneks do znaczącej umowy
28/2012 2012-12-04
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
27/2012 2012-12-04
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
26/2012 2012-11-29
Aneks do znaczącej umowy
25/2012 2012-11-19
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
24/2012 2012-10-01
Zawarcie znaczącej umowy
23/2012 2012-09-27
Zawarcie znaczącej umowy
22/2012 2012-09-12
Dookreślenie kapitału zakładowego w Statucie Emitenta wraz z przekazaniem tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21/2012 2012-09-12
Rejestracja zmian Statutu TOYA S.A.
20/2012 2012-07-24
Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A przez Osoby Uprawnione w ramach pierwszej transzy Programu Motywacyjnego
19/2012 2012-07-16
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Opcji Osobom Uprawnionym w ramach pierwszej transzy Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i innych osób pozostających ze Spółką w Stosunku Służbowym, mających kluczowe znaczenie dla Spółki
18/2012 2012-06-28
Aneks do znaczącej umowy
17/2012 2012-06-27
Wybór biegłego rewidenta
16/2012 2012-06-27
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2012 r.
15/2012 2012-06-26
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianie Statutu Spółki
14/2012 2012-06-26
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A.
13/2012 2012-06-12
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E
12/2012 2012-06-06
Uchwała KDPW – Przyjęcie do depozytu akcji serii E
11/2012 2012-05-30
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2012 r. oraz projekty uchwał
10/2012 2012-05-29
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011
09/2012 2012-05-22
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki
08/2012 2012-04-26
Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez TOYA S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku
07/2012 2012-03-27
Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji – serii E
06/2012 2012-03-13
Podsumowanie kosztów emisji – uzupełnienie raportu bieżącego nr 07/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku
05/2012 2012-03-01
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2011 roku
04/2012 2012-02-17
Aneks do znaczącej umowy
03/2012 2012-02-01
Informacja o transakcjach na akcjach spółki
02/2012 K 2012-02-01
Korekta raportu bieżącego nr 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2012
02/2012 2012-01-21
Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2012
01/2012 2012-01-01
Spłata pożyczki od Akcjonariusza
31/2011 2011-12-29
Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności
30/2011 2011-12-21
Zawarcie znaczącej umowy
29/2011 2011-12-15
Ustanowienie hipoteki, zastawu i innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach
27/2011 2011-12-12
Rozwiązanie znaczącej umowy
28/2011 2011-12-12
Przedłużenie gwarancji bankowej
26/2011 2011-12-01
Zawarcie znaczącej umowy
25/2011 2011-11-30
Zmiana w składzie Zarządu TOYA S.A.
24/2011 2011-11-24
Spłata umowy pożyczki od Akcjonariusza
23/2011 2011-11-15
Spłata kredytu zgodnie z Umową o Kredyt Obrotowy nr K0007145 z dnia 23 maja 2011r.
22/2011 2011-11-11
Uchwalenie szczegółowych warunków Programu Opcji Menadżerskich dla członków Zarządu TOYA S.A. i innych kluczowych osób pozostających ze Spółką w stosunku służbowym (dalej: Program Motywacyjny)
21/2011 2011-10-06
Spłata umowy pożyczki od Akcjonariusza
20/2011 2011-09-23
Częściowa spłata umowy pożyczki od Akcjonariusza
19/2011 2011-09-21
Zawarcie aneksu nr 1 do Umowy o Kredyt Obrotowy nr K0007145
18/2011 2011-09-15
Częściowa spłata umowy pożyczki od Akcjonariusza
17/2011 2011-09-11
Zawarcie znaczącej umowy
16/2011 2011-09-07
Wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii C oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A,B i C TOYA S.A.
15/2011 2011-09-06
Uchwała KDPW o rejestracji papierów wartościowych
14/2011 2011-09-02
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
13/2011 2011-08-29
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011
12/2011 2011-08-23
Wypowiedzenie umowy pożyczki przez Akcjonariusza i zwrot pożyczki
11/2011 2011-08-22
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
10/2011 2011-08-17
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
09/2011 2011-08-17
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
08/2011 2011-08-17
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
07/2011 2011-08-11
Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji TOYA S.A. serii C
06/2011 2011-08-11
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TOYA S.A.
05/2011 2011-08-11
Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TOYA S.A.
04/2011 2011-08-11
GENERALI OFE przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A.
03/2011 2011-08-10
Zmiana struktury akcjonariatu
02/2011 2011-08-10
Rejestracja akcji TOYA S.A. w KDPW
01/2011 2011-08-10
TOYA S.A. przystąpiła do systemu ESPI
Raportów bieżących: 445
TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowickiej 13-15,kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253
Wszelkie materiały, w szczególności: zdjęcia, banery reklamowe, materiały video, rysunki i teksty publikowane na stronie www.yato.com są objęte ochroną prawa autorskiego i nie mogą być kopiowane, publikowanego i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody TOYA S.A.