WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku o godz. 13.00, w TOYA Golf & Country Club, ul. Rakowa 5, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała