WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku o godz. 11.00 w TOYA Golf & Country Club, ul. Rakowa 5, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała

Formularze