WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w Haston City Hotel Sp. z o.o. 51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3, sala konferencyjna Chrysler.


Formularze