Akcjonariat

Struktura akcjonariatu powyżej 5% Liczba akcji

 

Liczba głosów

 

Udział (%)

 

Jan Szmidt 28 170 647 28 170 647 37,54%
Tomasz Koprowski 11 866 684 11 866 684 15,81%
Romuald Szałagan 9 652 290 9 652 290 12,86%
Rockbridge TFI S.A 7 711 798 7 711 798 10,28%
Generali OFE 5 001 147 5 001 147 6,66%


Kapitał zakładowy TOYA S.A. tworzy 75 042 226 akcji zwykłych na okaziciela serii A którym odpowiada 75 042 226 głosów na walnym zgromadzeniu.