Władze spółki

RADA NADZORCZA

Piotr Mondalski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

✓  Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, tytuł doktora nauk fizycznych uzyskał w 1992 roku 

✓  Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi spółkami jako:

    ✓ Wiceprezes Prokom Computer System
    ✓ Członek Zarządu i Wiceprezes Prokom Software S.A.
    ✓ Dyrektor Generalny Informix Software
    ✓ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) oraz Postdata S.A.

✓  Od 2011 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej TOYA S.A.


Jan Szmidt
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

✓  Współzałożyciel i pomysłodawca Spółki, związany ze Spółką od początku jej istnienia

✓  Posiada doświadczenie z zakresu business development, potwierdzone wieloma sukcesami na rynku polskim i międzynarodowym

✓  Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego oraz na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej


Beata Szmidt
Członek Rady Nadzorczej

✓  Wieloletni akcjonariusz znający specyfikę działalności Emitenta

✓  Od dnia 5 grudnia 2001 r. do dnia 23 marca 2006 r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta

✓  W 1990 roku ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego


Dariusz Górka
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

✓  Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej oraz NYU, Stern School of Business, Nowy Jork USA – MBA ze specjalizacją w finansach

✓  Członek Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA ) w Newark, NJ, USA

✓  Aktualnie pełni funkcję członka rady nadzorczej: Jedność S.A., ZPC Otmuchów S.A. E-Direct Sp z o.o., PPH Kompap S.A. oraz członkiem zarządu 21 Concordia Sp z o.o.

✓  Był członkiem rad nadzorczych Jazowa S.A. Bioton S.A., Beskidzki Dom Maklerski S.A., Fadesa Prokom Polnord S.A., Polnord -Wilanów III sp z o.o., Petrolinvest S.A., Petrolinvest Gas Sp z o.o., Asseco Poland S.A.. ABG Spin S.A., Koma S.A., Net Internet S.A., Prokom -trefl S.A. oraz członkiem zarządu Prokom Software S.A. i Prokom Investments S.A.


Grzegorz Maciąg
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

✓  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

✓  Radca prawny zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku

✓  Był członkiem organów administracyjnych i zarządzających wielu spółek m.in. Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., Stopklatka Sp z o.o., Petrolinvest S.A., Pol-Aqua S.A. oraz Agro-Jazowa S.A. jak również członkiem Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski, KOMA S.A. , Internet Wizards Sp z o.o. oraz The Polished Group S.A

✓  Był członkiem zarządu Prokom Software S.A. oraz Prokom Investments S.A.

✓  Aktualnie pełni również funkcję członka rady nadzorczej InteliWise S.A.


Wojciech Bartłomiej Papierak
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

✓  10.2013 – 10.2015 FM Bank PBP SA. Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za plon bankowości przedsiębiorstw (kredyty i pożyczki, mikroprzedsiębiorstwa, SME, project finance i skarb).

✓  07.2011 – 09.2013 GrupPHN S.A., Prezes Zarządu – restrukturyzacja spółek wchodzących w skład Grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości, największej, państwowej spółki zarządzającej aktywami nieruchomościowym i o wartości ok 2 mld zł i przeprowadzenie IPO na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

✓  07.2008 – 06.2011 PKO BP S.A., Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej odpowiedzialność za ofertę produktową, akwizycję klientów, sprzedaż kredytów i pożyczek i kanały dystrybucji – w tym głównie sieć ponad 1200 placówek własnych oraz Inteligo – internetowa marka PKO BP. Od lipca do września 2009 r. p.o. Prezesa Zarządu (odpowiedzialny za podniesienie kapitału o 1,2 mld EUR). Pomysłodawca i sponsor projektu stworzenia centrum usług wspólnych w Banku.

✓  11.2006 – 06.2008 Nordea Bank Polska SA Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Operacji Logistyki i Bezpieczeństwa – stworzenie centralnego back office’ u dla Banku, przejęcie i centralizacja realizacji czynności wykonywanych dotychczas w oddziałach, poprawa efektywności; stworzenie w ramach projektu TURBO (200 nowych oddziałów bankowych) nowego modelu obsługi operacyjnej placówek banku.

✓  12.2002 – 10.2006 Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. (Grupa BRE Banku SA) Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem oraz sprawujący bezpośredni nadzór nad obszarami: finansów, zasobów ludzkich i logistyki, operacji pionu bankowości detalicznej BRE Banku SA. Wcześniej Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający tworzący i nadzorujący funkcjonowanie centrum usług wspólnych dla pionu bankowości detalicznej, finanse i administracja.

✓  03.2002 – 03.2003 BRE Bank SA, Dyrektor Departamentu Wsparcia Operacyjnego Bankowości Detalicznej – stworzenie sprawnego back office’u i zarządzanie nim przy restrykcyjnej polityce kosztowej.

✓  04.2000 – 03.2002 BRE Bank SA, Dyrektor Departamentu Zarządzania Komercyjnego Bankowości Detalicznej wdrożenie strategii rozwoju bankowości detalicznej w BRE Banku i bezpośredni nadzór nad obszarami marketingu i sprzedaży, kanałów dystrybucji, produktów (w ramach projektu MultiBank).

✓  1998 – 2000 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, Dyrektor Departamentu BankowościDetalicznej – odpowiedzialność za całość oferty skierowanej do klientów indywidualnych (depozyty i kredyty).

✓  1995 – 1998 Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, p.o. dyrektora Wydziału Obsługi Klienta, w tworzonej w ramach Grupy Pekao SA Kasy Oszczędnościowo Budowlanej – odpowiedzialność zespół tworzący i wdrażający produkty bankowe (kredyty, depozyty, obrót wierzytelnościami).

✓  1993 – 1998 Polski Bank Inwestycyjny SA, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, asystent w Wydziale Kredytów.

✓  1986 – 1997 Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim, praca na stanowisku przewodnika muzealnego.

✓  Członek Rad Nadzorczych m.in. Warszawskiego Holdingu Nieruchomości SA, AGRO-MAN SA, PKO TFI SA, Banku Pocztowego SA, PTE Bankowy SA, Kredobanku SA z siedzibą we Lwowie, Banku Częstochowa SA, Biura Informacji Kredytowej SA

✓  Członek Executive Committee Europejskiej Federacji Hipotecznej (2009-2011)

✓  Członek Board of Directors Visa Europe z siedzibą w Londynie (2009-2011)


Michał Kobus
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

✓  Główny akcjonariusz i prezes zarządu Prime Selection Domu Maklerskie go S.A. a także prezes zarządu Alfacommunica Sp. z o .o.
✓  Wiceprezes zarząd u Krajowego Holdingu Nieruchomości Sp. z o .o.
✓  Członek Rady Nadzorczej Semeko Grupa Inwestycyjna SA
✓  Członek Rady Nadzorczej Semeko Budownictwo Sp. z o .o..
✓  Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach operacyjnych i zarządczych w spółkach związanych z rynkiem kapitałowym oraz nieruchomościowym . Pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu PZU International, prezesa zarządu Dom Książki SA, członka zarząd u Barista Sp. z o .o. oraz kierownika zespołu w PKO BP SA – Bankowy Dom Maklerski.
✓  Współpraca z międzynarodowymi instytucjami rynku kapitałowego pozwoliła mu zdobyć wiedzę w zakresie zasad ich działania, podejścia do klienta i pozyskiwania rynku. Posiada znajomość strategii i zwyczajów pracy przedsiębiorstw finansowych, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i prowadzenia.
✓  Zasiadał w radach nadzorczych spółek : Black Lion Fund S.A., WAMAG S.A., Altus TFI S.A., INSTAL-REM S.A ., Radomsko – Invest S.A., Torpol S.A., był także Członkiem Komisji Rewizyjnych w OJSC IC PZU Ukraine oraz OJSC IC PZU Ukraine Life Insurance.

ZARZĄD

Grzegorz Pinkosz
Prezes Zarządu

✓  Absolwent Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

✓  Związany ze Spółką od 1999 roku. W 2004 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu TOYA S.A. pełni od 2009 roku.

✓  Aktualnie pełni również funkcję Prezesa Zarządu TOYA Romania SA oraz Wiceprezesa Zarządu YATO China Trading CO., LTD.


Maciej Lubnauer
Wiceprezes Zarządu

✓  Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

✓  Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego Toya S.A. W roku 2014 objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu TOYA S.A.

✓  Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora finansowego – pracując m.in. w następujących spółkach: Belos S.A. FSE Tamel S.A., Roto Frank Sp. z o.o., Imi International sp. z o.o., IZNS Iława S.A. jak również na rynku kapitałowym pracując w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Gospodarczego S.A.


Robert Borys
Wiceprezes Zarządu

✓  Absolwent Wydziału Informatyki i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera systemów i sieci komputerowych. W latach 2005 – 2007 studiował na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

✓  Związany ze Spółką od 2004 roku. Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektora działu IT TOYA S.A.

✓  Od 2021 roku pełni również funkcję Censora TOYA ROMANIA S.A. z siedzibą w Bukareszcie, będącej spółką zależną „TOYA” S.A.